Optiqo CHECK manual

När man tryckt på appen Optiqo Check och loggat in kommer man se denna vy. Scanna en etikett för att komma vidare.

När man scannat en etikett kommer man se denna vy. Här ser man detaljer över rummet man scannat. Man kan välja att visa ritningar över fastighet med etikettsplaceringar eller spara registreringen.

Efter man scannat en etikett och trycker på fliken bilder kommer man se denna vy. Här
kommer bilder dyka upp om man tagit några.

Trycker man på kameraikonen när man är inne på fliken bilder och tagit en bild får man upp denna ruta. Här kan man skapa en arbetsorder eller felanmälan samt lägga till en kommentar till bilden.

Om man trycker på visa fastighetsritningar och sedan väljer våningsplan kommer man se denna vy. Här ser man markeringar över alla utsatta etiketter. Har frekvens uppfyllts ändras färg på markeringar till grön.

I Check appen finns nu en gps-funktion. Gps i telefonen används för att känna av om man är på plats för att utföra sina moment. Man registrerar då närvaro och får upp en checklista på vad som ska göras på korrekt plats.